Vel tretti mennesker retter oppmerksomheten mot mannen som står framfor dem. I kveld er Odd Arne Hagen et medium for de døde. Til daglig er han assisterende rektor ved en skole på Oslos østkant.