Ek Ång Kar
Sat Naam
Siri Wa-he Guru

(En skaper har skapt dette skaperverket
Sannhet er Hans navn
Ubeskrivelig stor er Han ubegrensede visdom)…