Det pussige er at vestlandsdialekten min gjerne slår inn når jeg snakker om tro. Røttene mine er i bedehuslandet, med den lille kirka, basarene, søndagsskolen og barnekoret, innerst i fjorden.