Historia kjem til å fylgje henne heile livet: Då kong Harald fylte 70 år, avduka han ei statue av Märtha, mor si. Bratland, som då var 16 år, song «Den fyrste song eg høyra fekk».