Steinar Albrigtsen holder flere kirkekonserter enn noen gang. 
Han planlegger også en salmeplate.