Telefonen ringer hjemme på soverommet i København. 07.00 viser vekkeklokka. Det er lørdag.