Et av mine første barndomsminner er stabler av bøker. Det var Nietzsche, Machiavelli og Platon. Mange av dem var ulovlig importert fra Tyrkia og Libanon, forteller Mani Hussaini.