– Der! Eller omtrent der, litt på skrå for barnehagen.