Tunet på Øygardane i Gol i Hallingdal ligg høgt og fritt. Mot synsranda i nord stig eit snødekt Skogshorn, medan bekken klukkar om vår.