2005: Finn Graff tegner politikeren Erna som gris. En samlet presse støtter tegneren.