Meir enn tusen nordmenn har reist til Madagaskar i misjonens teneste. Ikkje alle kom heim