Oslo bispedømme har i flere år hatt tematikken på dagsorden. Denne våren er det igangsatt et arbeid inspirert av Svenske kyrkan, med å se på muligheten for å etablere et nettverk for erfaringsdeling og videreutvikling av menigheter i områder med flerkulturell og flerreligiøs
befolkning.