– Vi kommer til å foreslå at innkalling og sakslisten ikke godkjennes, sier Jo Hedberg, leder i Bønnelista.