– Jeg opplever et litt kunstig skille mellom kristne og frilynte folkehøgskoler, slik folkehøgskole-Norge er organisert med egne organisasjoner og informasjonskontorer for de to gruppene, sier Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge, som eier fem kristne folkehøgskoler og er deleier i fire.