Skien kommune har lenge hatt en ordning der foreninger innen idrett og kultur har sluppet å betale avgift for vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter). Nå vil kommunedirektøren avslå Ungdom i Oppdrag Skien sin søknad om å få refundert 124.000 kroner.