– I første omgang har vi bestemt at vi må finne en kortsiktig løsning og finne et offentlig bygg på øya hvor vi kan ha våre gudstjenester. En nødløsning kan også være å bruke kirken på fastlandet. På lengre sikt må vi finne et hus på Sørarnøy hvor vi kan være permanent, sier Thrond Gjelseth, leder for menighetsrådet til Den norske kirke i Gildeskål i Nordland.