«Vi får ta hverandre i handa, vi da, vi som ikke tror på koronavirus – vi tror på at vi blir smittet av Den hellige ånd. Halleluja, amen, takk og lov og pris».