– Vi har hatt samtaler med fengselsledelsen, og Brenne fortsetter i den samme tjenesten i fengselet. Vi har tillit til Brenne i den tjenesten han gjør, og vi har ingen informasjon som tyder på at anklagene som har kommet fram medfører riktighet, sier prost Kåre Rune Hauge i Østre Borgesyssel prosti, som formelt er Brennes arbeidsgiver.