– Dette blir en restart av noe som har vart lenge. Vi er en 90 år gammel kirke med lange tradisjoner. Men vi har også hatt en vanskelig periode med vonde prosesser i menigheten, sier pastor Rolf Skavern Jr.