– På skolen utdannes vi til lærere, og skal læres opp til å møte et mangfold i klasserommene. Da synes jeg det er problematisk at skolen ansetter en leder for en organisasjon som mener at seksuell legning kan forandres, sier Marthe Lilletun Langeland, student på NLA Høgskolen i Oslo og medlem i skolens læringsmiljøutvalg.