I 2019 ble 28.011 personer døpt i Den norske kirke, ifølge de endelige tallene som kom fra SSB denne uken. Det er en nedgang på omtrent 600 personer fra 2018, noe som gjør at andelen døpte går fra 52 til 51 prosent. Etter årevis med stor nedgang ser tallene nå ut til å stabilisere seg.