– Slik jeg opplevde det, stilte jeg legitime spørsmål som handlet om styreleders rolle og honorar. Det ble ikke tålt, og jeg fikk et frontalangrep tilbake, sier Jorid Gamst Tvedt.