– Kirken har åpnet medlemsregisteret for at man skal registrere døpte og vigde. Men det betyr ikke at man har hjemmel til å offentliggjøre døpte og vigde uten videre, sier Ragna Aarli, jussprofessor ved Universitetet i Bergen.