– Tidligere undersøkelser viser at mange av de som definerer seg som «personlig kristen» også er konservative. Jeg er derfor ikke overrasket over at Bønnelistas velgere svarer som de gjør. Det samsvarer godt med listas konservative profil, sier KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss.