Det finnes bare noen få omtaler av kristen påskefeiring før 300-tallet. Likevel er det mye som tyder på at påskefeiringen da var vel etablert.