– Som enkeltmennesker må vi daglig ta stilling til hva som er sant og usant, samtidig som vi ved smarttelefonen har et enormt våpen i hendene, som vi kan spre informasjon med. Våre individuelle holdninger og handlinger får mye større konsekvenser enn før, sier Øyvind Håbrekke, faglig leder i tenketanken Skaperkraft.