– Man har gått gjennom ulike prosesser i P22, og det har vært ulike oppfatninger av ting. Det har ført til endringer, sier Robert Erlandsen.