I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem på tirsdag, bevilges det ekstraordinært 16 millioner kroner til Sjømannskirken. Beløpet er i tråd med det Sjømannskirken søkte om, og ut fra et reelt bortfall av inntekter frem til september.