– Vi opplever at hovedstyret ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor uroen som er i betydelige deler av det konservative grunnfjellet for at Baptistsamfunnet skal ta en kurs vi ikke er komfortable med, sier Magnar Mæland, pastor, tidligere hovedstyreleder og tidligere generalsekretær i Baptistsamfunnet.