Ludvig Nessa leder gruppen «Den norske kirke i eksil», som sender gudstjenester på TV Visjon Norge hver søndag. Han mener forkynnelsen til gjestepredikanten Dionny Baez på Visjon Norge forrige uke liknet på avlatshandel.
Foto: Tor Erik Schrøder