– Jeg synes dette er veldig spesielt, i hvert fall med tanke på at det finnes ulike tolkninger av hvordan kvinner og menn kan be sammen i hjemmet. For meg er illustrasjonen som tatt ut av en lærebok i patriarki, sier Linda Noor, muslim og leder i Minotenk.