– Dersom et medlem i et politisk parti eller i en interesseorganisasjon begynner å jobbe for helt andre interesser, er det rimelig å tenke ut fra en organisasjonslogikk og ty til ekskludering. Men en kirke er ikke en interesseorganisasjon, sier Harald Hegstad professor på MF vitenskapelig høyskole.