– Det er viktig at Bispemøtet tar klar stilling og forsvarer samiske rettigheter og naturmangfoldet, sier Anders Hammer, sokneprest i Overhalla.