– Gravferdene er allerede strippet for kjente elementer på grunn av koronapandemien. Det er satt begrensninger på hvor mange pårørende som kan komme. Man kan heller ikke klemme på grunn av smittefare. Jeg mener derfor at det er ekstra viktig å ta vare på de sørgende ved å gi en gravferd de kjenner igjen, sier sokneprest i Den norske kirke på Geilo, Helle Maria Wolstad.