– Det er selvsagt negativt når samarbeidsproblemer gjør at folk trekker seg fra vervene sine. Men jeg kjenner ikke detaljene. De må Hillsong gjøre rede for selv, sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsens lederråd.