Sakene som de fleste trekker fram som grunner for å stemme på Trump i rundspørringen Dagen har gjort, er abortstandpunkt, Israel og trosfrihet. Noen nevner også økonomi og arbeidsplasser, konservative dommere og at han ikke har dratt USA inn i en ny krig.