– Baptistsamfunnet bør ta en tydelig retning på hva man tror på i samlivsetikken, sier Za Tlung, pastor i Sinai Christian Church Aurskog og medpastor i Kristiansand Baptistmenighet.