– Vi opplever at kirkene gjennom hele koronatiden har vært på ballen, men vi synes at Kjell Ingolf Ropstad i for liten grad har vært med på å løfte fram kirkenes innsats, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR).