– Det handler om menneskeverdet til ureturnerbare asylsøkere, og derfor kan Arne Vistes handlemåte forsvares. Livet er ikke abstrakt, men helt konkret og praktisk, og det er naturlig at Den norske kirke tar stilling i konkrete saker. Dette har også kommet tydelig til uttrykk i støtten til biskop Gunnar Stålsett de siste dagene, sier Olav Fykse Tveit.