– Vi tenker fremdeles at det åndelige tilsynet skal ligge til menn som er egnet til det og valgt til det. Samtidig trekkes konsekvensen at det ikke er rett at kvinner står utenfor strategiske og økonomiske beslutninger i organisasjonen, sier leder for NLM Norge, Kåre Lid.