– Dette er en stor reform som vil berøre alle som har tilknytning til kirken, og innspill fra både ansatte, frivillige og brukere er viktige for folkekirken, sier Morten Müller-Nilssen som leder utvalgene som jobber med ny kirkeordning.