– Koblingen mellom Jesusnett og Visjon Norge er i mange tilfeller problematisk og uheldig, sier regionleder Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv i Normisjons region øst.