– Ved skoler som er heleid av Normisjon, tenker vi i utgangspunktet at tilsatte i stillinger hvor man forventer aktiv trosformidling, må forventes å leve i tråd med et klassisk kristent ekteskapssyn. Men samtidig er det viktig å poengtere at samlivsform ikke er det eneste som betyr noe ved ansettelse. Både andre sider ved tro- og verdisynet, samt relevante kvalifikasjoner må spille inn, sier assisterende generalsekretær i Normisjon, Ole Martin Rudstaden.