– OCC har etter det vi ser høy bevissthet rundt diskriminering og trakassering. Dermed er de bedre på dette området enn en gjennomsnittlig idrettsarena, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund (NIF).