Nye tall viser at kjønnsfordelingen blant prester i Svenska kyrkan er svært jevn: 1.533 er kvinner, mens 1.527 er menn. Det viser statistikk for 2019 utarbeidet av den svenske kirkens arbeidsgiverorganisasjon. Også i Danmark er de kvinnelige prestene i flertall.