– Jeg skjemmes når jeg tenker på hvordan enkelte medarbeidere er blitt behandlet i NLM. Ledelsen har fortsatt langt igjen før de kan slå seg på brystet og si at de håndterer vanskelige personalsaker, sier Magne Gillebo.