– På generell basis er det bedre at varslingssaker tas tak i før det blir en sak i media. Det koster mye å stå i slike prosesser for organisasjonen, og derfor gjør man ofte klokt i å lytte til varslerne, sier Truls Liland, avdelingsleder Hauge School of Management (HSM) ved NLA Høgskolen.