Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) varsler at de vil granske om NLA Høgskolen tilfredsstiller gjeldende krav for akkreditering som høgskole.