Fram til nå har det vært et krav til medlemmene i Filadelfiakirken Oslo at de er døpt med troendes dåp, også kjent som «voksendåp». Tirsdag kveld bestemte menighetens årsmøte å endre på dette kravet. Nå skal ikke dåp ha noe å si for hvem som kan bli medlem. Pastor Andreas Hegertun i Filadelfiakirken Oslo forteller at få har vært fornøyde med hvordan den forrige ordningen for dåp og medlemskap fungerte.