– Statens syn er at trossamfunnene allerede har fått de tilskuddene de har krav på, og har derfor i tilsvaret lagt ned påstand om frifinnelse, sier regjeringsadvokat Anders Blakstvedt, som representerer staten.